SkyLimit Industry

Skylimit Industry

SkyLimit Industry buduje průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků, a to především ve strojírenském sektoru. Strojírenství bylo vybráno proto, že se jedná o tradiční odvětví domácího průmyslu se širokou základnou a s vysokou přidanou hodnotou, které je dosahováno především díky schopnostem a flexibilitě českých inženýrů a vysoké kvalitě domácí pracovní síly.

SkyLimit Industry nabízí soukromým investorům inovativní koncept dlouhodobého investování do domácího průmyslu s možností nadstandardního zhodnocení kapitálu, přičemž jejich riziko je rozloženo mezi více cílových společností.

Z podnikatelů a manažerů se stávají investoři

Současná situace na globálních finančních trzích je charakterizována přebytkem likvidity a nízkými úrokovými sazbami. Česká ekonomika úspěšně pokračuje ve stahování náskoku ekonomik vyspělých států a díky její úspěšnosti v posledních letech dochází k akumulaci domácího kapitálu. Mnozí někdejší pionýři domácího podnikání již úspěšně monetizovali svoje úsilí a z podnikatelů a úspěšných manažerů se stávají investoři. Noví investoři však jen obtížně nacházejí dostatek investičních příležitostí ke zhodnocení svého kapitálu. Poté co byla saturována jejich potřeba investovat do standardních konzervativních investičních nástrojů a do veřejně obchodovatelných akcií, vzniká v domácí ekonomice přirozená poptávka po alternativních investičních nástrojích. Jedním z nich jsou investice do private equity, tedy do akcií či obchodních podílů v neveřejně obchodovatelných společnostech.

Vznik společnosti SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s (dále SkyLimit Industry nebo Fond), je odpovědí na tento nový trend.

Zakladatelem SkyLimit Industry je investiční poradenská společnost SkyLimit Investments, nabízející soukromým investorům se zájmem o investování do firemních aktiv komplexní produkt od identifikace projektů, profesionální exekuce investiční transakce a zajištění akvizičního financování až po řízení portfolia a tvorbu hodnoty.

Zakladatel fondu

Společnost SkyLimit Investments s.r.o. je zakladatelem a exkluzivním odborným poradcem SkyLimit Industry SICAV a.s. 

SkyLimit Investments s.r.o. je investiční poradenská firma nabízející soukromým investorům se zájmem o investování do firemních aktiv komplexní produkt od identifikace projektů, profesionální exekuce investiční transakce a zajištění akvizičního financování až po řízení portfolia a tvorbu hodnoty.