SkyLimit Industry

Akvizice INOX technology s.r.o.

 

SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. kapitálově vstoupil do společnosti INOX technology s. r.o., se sídlem v Jablonci nad Nisou („INOX“), a získal v ní 60%  podíl. Stávající majitelé a klíčoví manažeři INOXu Miloslav Nýdrle, Lukáš Šilhán a David Hušek si ponechali dohromady 40% podíl v nové vlastnické struktuře INOXu.

 

INOX působí v oboru průmyslové automatizace, který je v současné době jedním z nejrychleji rostoucích oborů strojírenské výroby. Silná poptávka v oboru se odvíjí především od historicky nejrychlejšího tempa inovačního cyklu automobilového průmyslu. INOX se orientuje na konstrukci a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení pro automobilový průmysl a jeho zákazníky jsou globální tzv. tier 1 dodavatelé.

 

V roce 2016 dosáhl INOX tržeb ve výši 88,2 mil. Kč, přičemž průměrný roční růst tržeb za poslední 4 roky činil 15%. Ukazatel zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2016 hodnoty 14,1 mil. Kč při marži 16%. Společný záměr nových majitelů předpokládá další růst tržeb, který bude mimo jiné podpořen dalšími investicemi do nových výrobních technologií.   

 

INOX je po lednové akvizici společnosti STS Olbramovice druhou akvizicí fondu dokončenou v letošním roce. INOX a STS již po dobu několika měsíců vzájemně kooperují ve výrobě, čímž naplňují jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny.

 

Právními poradci transakce byly společnosti Havel, Holásek & Partners na straně kupujícího a Novalia na straně prodávajících. Akviziční financování poskytla Unicreditbank.