SkyLimit Industry

Zakladatel fondu: SKYLIMIT INVESTMENTS

SkyLimit Investments, s. r. o., je investiční poradenská firma nabízející soukromým investorům se zájmem o investování do firemních aktiv komplexní produkt od identifikace projektů, profesionální exekuce investiční transakce a zajištění akvizičního financování až po řízení portfolia a tvorbu hodnoty.

SkyLimit Investments, s. r. o., je zakladatelem a exkluzivním odborným poradcem SkyLimit Industry, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a. s.

 

Navštivte stránky zakladatele fondu:

Skylimit investments