SkyLimit Industry

Akvizice STS Olbramovice s.r.o.

SkyLimit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. dokončil prostřednictvím své dceřinné společnosti akvizici 100% podílu ve společnosti STS Olbramovice, spol. s r.o. Spoluinvestorem transakce je společnost RSJ Investments SICAV.

STS Olbramovice je tradičním českým výrobcem zemědělské techniky, především malosériových zemědělských strojů pro živočišnou výrobu. V roce 2015 dosáhla společnost tržeb ve výši 172,4 mil. Kč a EBITDA činila 17,1 mil. Kč.    

SkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů, který si klade za cíl vybudovat průmyslovou skupinu z řad malých a středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí přibližně 100 až 500 mil. Kč, společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivní hotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategický investor, který investuje na předem neomezenou dobu.

Zakladatelem fondu a jeho odborným poradcem je společnost SkyLimit Investments, s.r.o.