SkyLimit Industry

Akvizice podílu VENTOS s.r.o.

SkyLimit Industry SICAV kapitálově vstoupil do společnosti VENTOS s.r.o. („VENTOS“) se sídlem v Rumburku a získal v ní 60%  podíl. Jeden ze dvou stávajících majitelů VENTOSu a jeho klíčový manažer Petr Hanek si ponechal 40% podíl v nové vlastnické struktuře VENTOSu a bude se ve společnosti dále zabývat výzkumem a vývojem nových produktů v pozici technického ředitele.

VENTOS působí v oboru úspory energií a zpětného získávání odpadního tepla. Jeho nosnými produkty jsou především tepelné výměníky a průmyslové sušárny, které jsou všechny výsledkem vlastního vývoje společnosti. Produkty jsou jedinečné a charakteristické vysokou přidanou hodnotou i významným podílem vysoce kvalifikované lidské práce.

V roce 2017 dosáhl VENTOS tržeb ve výši 168,9 mil. Kč, přičemž průměrný roční růst tržeb za poslední 3 roky činil 11%. Ukazatel zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2017 hodnoty 18,1 mil. Kč při marži 11%. Společný záměr nových majitelů předpokládá další růst tržeb a EBITDA, který bude mimo jiné podpořen zvýšeným prodejem nového produktu společnosti – průmyslových sušáren.    

VENTOS je po loňských akvizicích společností STS Olbramovice, a.s. a INOX Technology a.s. celkově třetí akvizicí SkyLimit Industry. INOX a STS již po dobu jednoho roku vzájemně kooperují ve výrobě, čímž naplňují jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny. VENTOS se do vzájemných kooperací ve skupině rovněž bezprostředně zapojí.

Právním poradcem transakce byla společnost Havel & Partners. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.